Úvod Speak Direct metoda Pravidla Speak Direct metody

Pravidla Speak Direct metody

Celosvětovým principem této metody je záruka, že student dokáže zvládnout anglický jazyk 4-násobně rychleji než jakoukoli jinou metodou. Jedním z největších problémů, kterým metoda musí čelit je počáteční nedorozumění. Lidé se snaží spojit novodobé vědomosti se starými. Proto zapomeňte na všechny způsoby, kterými jste se až dosud anglický jazyk učili. Záruka bude splněna, když budete dodržovat následující pravidla:

 • Pravidelná docházka - Na vyučovací hodiny přicházejte přesně a bez absence, protože absence bude znamenat prodloužení vyučovacího procesu.
 • Intenzita výuky - Výsledky studií a záruka 4-násobně rychlejší zvládnutí anglického jazyka jsou podmíněné absolvováním minimálně čtyřech 50minutových vyučovacích hodin týdně. V případě, že intenzita vyučování je nižší, nemůžeme zaručit cíl Callanovy metody – tj. anglicky 4x rychleji
 • Poslech - Poslouchejte audiokazety a CD, kdekoli jen můžete. V domácím teplíčku, při služebních cestách nebo v pracovní přestávce, urychlíte tak vyučovací proces.
 • Četba – K urychlení a zkvalitnění výuky přispějete také četbou knihy Callanovy metody po skončení každé vyučovací hodiny, v délce alespoň 20 min.
 • Opakování - Tajemstvím úspěchu výuky jazyka je opakovat, opakovat a opakovat – mluvit bez přemýšlení. Čím více opakujete, tím rychleji ukončíte studium.
 • Nepřemýšlejte – Jazykový reflex vychází z úst, ne z mozku. Mluvte bez přemýšlení, automaticky, nepřekládejte si otázky a odpovědi ve Vaší mysli. Zabírá to velmi mnoho času. Stejně jako klavírista, ten také nemá čas myslet na to, kam položit prsty.
 • Nevyptávejte se během vyučování – Není důležité, abyste rozuměli otázce hned napoprvé. Díky častému opakování si všechno potřebné osvojíte během lekce, proto nepokládejte otázky ve vyučovací hodině, zdržujete tak studenty, kteří rozumí. Své otázky adresujte lektorovi, případně metodikovi výlučně během přestávky.
 • Volná konverzace – Volná konverzace je opravdu ztráta času. A proč? Ve volné konverzaci mluvíte pouze slovy a frázemi, které znáte. Neučíte se nic nového.
 • Buďte pozorní – Snažte se v hodině 100% soustředit na jazyk a na lektora, který udržuje pozornost náhodným vyvoláváním studentů. Dávejte pozor, jaké gramatické chyby a chyby ve výslovnosti lektor opravuje, abyste se naučili skládat správně větné konstrukce.
 • Základem je odpovídat - Když neporozumíte otázce, přesto se snažte odpovědět, lektor vám pomůže správně se vyjádřit. Během opakování si ujasníte to, čemu jste nerozuměli. Funguje to na stejném principu, jako u malých dětí, které se učí mluvit – nerozumí všemu, co říkají, ale opakují slova, jejichž význam pochopí až později.
 • Gramatika - Nezamýšlejte se nad gramatickými pravidly, akceptujte je v podobě v jaké jsou. Gramatika a slovní zásoba se nejlépe osvojí při konverzaci. Stejně jako dítě když se učí mluvit, nikdy se neptá na gramatiku, osvojí si ji automaticky a považuje ji za platnou.
 • Nebojte se mluvit - Je mnohem lepší mluvit s chybami než nemluvit jenom proto, že se obáváte chyb. Čím víc budete mluvit, tím víc se naučíte. Je to jediná cesta, jak se můžeme naučit anglicky.
 • Uši, ústa, oči, ruce – Je to nejlepší způsob jak se naučit nový jazyk. Jako když jste byli děti. Nejdříve jste slova slyšeli, potom jste uměli slova vyslovit, potom jste je přečetli a nakonec jste je napsali.
 • Buďte trpěliví! Výsledky se dostaví.

Speak Direct metoda funguje. Když budete dodržovat tato pravidla, naučíte se anglicky 4-krát rychleji než prostřednictvím jakékoli jiné metody. Uspěje každý! My jsme tu pro Vás, abychom Vám ukázali tu nejlepší cestu, jak se naučit anglicky – pomocí Speak Direct metody. Neváhejte a zkuste to!