Úvod Let talk

Let´s talk!

Výuková metoda Let´s talk! povzbuzuje studenty v tom, aby maximálně používali jazyk, který se učí. Proto je zde kladen velký důraz na komunikaci a právě ta tvoří podstatnou část každé hodiny (students to students, students to teacher). Materiály, které se ve výuce používají, udržují studenty v nadšení, motivují je a napomáhají jim využít naučených znalostí. Studenti v hodinách získávají odvahu a sebejistotu ve vyjadřování se v novém jazyce, zvyšuje se plynulost a přesnost mluveného projevu. V každé hodině dochází k novým výzvám, které napomáhají studentům uvědomit si, kolik toho znají. Současně dochází k proměně pasivní znalosti studentů na aktivní. Náročnost se postupně zvyšuje v závislosti na potřebách studentů. Lekce jsou zábavné a dynamické, obměňují se aktivity jako jsou např. role plays, language games, challenges, quizes a další.

1. Pro koho je metoda určena? Jaký je rozdíl mezi Let´s talk! a Direct Speak metodou?

Metoda Let´s talk! je vhodná pro studenty všech úrovní, kteří chtějí komunikovat na různá témata. V metodě Let´s talk! se pracuje s poslechovými cvičeními, studenti zároveň komunikují mezi sebou, trénují také dovednosti v psaní a čtení v anglickém jazyce. Speak Direct metoda se zaměřuje výhradně na komunikační dovednosti.

2. Mám si vybrat Metodu Let´s talk! či Speak Direct metodu, jestliže obě metody jsou konverzační?

Studenti v Speak Direct metodě odpovídají na již dané otázky a procvičují si strukturu jazyka, zatímco v metodě Let´s talk! musí studenti reagovat na nové aspekty. Učí se improvizovat, přemýšlet a vyjádřit se v daném jazyce.

3. Kterou metodu si mám vybrat pokud jsem začátečník?

Začátečník a věčný začátečník by měl začít Speak Direct metodou, kde si osvojí strukturu jazyka, zlepší si slovní zásobu a zbaví se ostychu mluvit. Jakmile student dosáhne těchto věcí, může přejít na metodu Let´s talk!.

4. Jak vypadá struktura hodiny Let´s talk! ?

Každou hodinu se opakují nabyté znalosti z předchozích hodin, vytváří se diskuze, na kterou studenti reagují, rozebírají dané témata, učí se novou slovní zásobu, pracují s poslechem, který následně probírají, aktivity se střídají.

5. Jaká je optimální četnost výuky Let´s talk! ?

Zde je četnost výuky individuální. Studenti si mohou vybrat, zda budou mít hodiny 1x či 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách. Záleží, jak rychle budou chtít postupovat.

6. Jaká je délka vyučovací hodiny?

Délka vyučovací hodiny je stejná jako u Speak Direct metody, tedy 50 minut.

7. Počet osob v kurzu?

Maximálně 6 osob.

8. Vyučuje tato metoda i gramatiku?

Gramatika se vyučuje na bázi aktivit, které studenty přimějí používat danou gramatiku, tzv. controle practice a freer of practice.

9. Jaké jsou výhody metody Let´s talk! ?

Student si zlepší jak poslechové tak i konverzační dovednosti.