Úvod Jazykové kurzy Jazykové kurzy pro veřejnost Přípravný kurz na zkoušku FCE

Přípravný kurz na zkoušku FCE

Tento kurz je určen pro zájemce o vykonání mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate in English). Cambridgeská zkouška FCE dokládá velmi dobré jazykové znalosti studenta - úroveň znalostního stupně B2. Svědčí tedy o jeho schopnosti domluvit se v anglickém jazyce v zaměstnání s anglicky mluvicími klienty, při studiu a nebo práci v zahraničí. Mnoho zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí vyžaduje právě tuto zkoušku jako doklad o jazykové úrovni zaměstnance či studenta.

Kurz je veden podle speciální jazykové učebnice pro přípravu na FCE. Důraz je kladen na všechny oblasti, které jsou součástí samotné zkoušky – tedy konverzace, porozumění textu, písemný projev a poslech. Součástí kurzu je také procvičování samotných zkouškových testů a vykonání zkoušky na nečisto.

Po vyplnění vstupního testu Vám nabídneme kurz přípravy na FCE na míru. Stanovíme délku kurzu dle Vašich potřeb.