Úvod O nás Projekty Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013430
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců organizace TOP School s.r.o.

Projekt byl zahájen 1.12.2019 a jeho cílem je získání nových vědomostí u 12 osob, které se do jeho realizace zapojí. Zaměstnanci nové vědomosti využijí při své pracovní činnosti v organizaci TOP School s.r.o. Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. v následujících oblastech:
- obecné IT, - měkké a manažerské dovednosti,
- účetní, ekonomické a právní kurzy,
- interní vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013426
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců organizace Active English s.r.o.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2020 a jeho cílem je získání nových vědomostí u 12 osob, které se do jeho realizace zapojí. Zaměstnanci nové vědomosti využijí při své pracovní činnosti v organizaci Active English s.r.o. Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. v následujících oblastech:
- obecné IT, - měkké a manažerské dovednosti,
- účetní, ekonomické a právní kurzy,
- interní vzdělávání.