Úvod Jazykové kurzy Jazykové kurzy pro veřejnost Czech courses for foreigners

Czech courses for foreigners

Our school offers courses of the Czech language for foreigners. The courses may be in the form of:

  • One-to-one classes
  • Public course - from 3 to 8 students per group

The course has a minimum range of 1x2 hours per week. A lesson lasts 45 minutes. The recommended rate is 2x2 lessons per week.

We offer these courses:

Courses for beginners - designed for students without any knowledge of the Czech language. Students will learn the basics of the language (basic grammar, pronunciation and communication).

Pre-intermediate courses - suitable for students with basic knowledge of Czech. Students will expand their vocabulary and knowledge of grammar.

Intermediate courses - for students who want to improve especially in the spoken form of Czech. Students deepen their knowledge of grammar and learn to communicate fluently in Czech.

Advanced courses - for students who are fluent in the Czech language and want to maintain their level. We also offer lessons of conversation in the Czech language to these students besides standard lessons.

Price list of Czech courses:

1 PERSON IN COURSE: 400 Kč/LESSON
2 PERSONS IN COURSE: 200 Kč/LESSON/person

Prices for 3 and more students:

TOP Basic – basic package for half a year
Price: 160 Kč/LESSON

TOP Exclusive – discount one-year package
Price: 130 Kč/LESSON

TOP Loyal – discount one-year package for loyal students
Price: 120 Kč/LESSON

*Public courses are opened from 3 students.


transcript in Czech:

Výuka českého jazyka pro cizince

Naše jazyková škola nově nabízí kurzy českého jazyka pro cizince. Výuka může probíhat formou:

  • Individuální výuky
  • Veřejného kurzu – od 3 – 8 studentů ve skupině

Výuka probíhá v minimálním rozsahu 1x2 hodiny týdně. Vyučovací hodina u nás má 45 minut. Doporučená četnost kurzu je 2x2 hodiny týdně.

Kurzy dělíme na:

Začátečnické kurzy – tyto kurz jsou určeny pro studenty, kteří nemají žádnou znalost českého jazyka. Studenti se učí základům jazyka. Vysvětlují se jim základy gramatiky, výslovnosti, učí se základům komunikace.

Mírně pokročilé kurzy – vhodné pro studenty se základní znalostí vyučovaného jazyka. Student si svou slovní zásobu rozšiřuje, učí se náročnější gramatiku.

Středně pokročilé kurzy – pro studenty, kteří se chtějí hlavně zdokonalit v mluvené formě jazyka. Student si své znalosti prohlubuje, o náročnou gramatiku, učí se spisovně plynule komunikovat v jazyce.

Pokročilé kurzy – pro studenty, kteří plynule hovoří v českém jazyce, ale chtějí si svou úroveň udržet. Těmto studentům mimo klasické výuky nabízíme i hodiny konverzace v českém jazyce.

Ceník kurzů českého jazyka:

1 OSOBA V KURZU: 400 Kč/VH
2 OSOBY V KURZU: 200 Kč/VH/osobu

Ceny při 3 a více studentů:

TOP Basic – základní balíček na půl roku
Cena: 160 Kč/VH

TOP Exclusive – zvýhodněný roční balíček
Cena: 130 Kč/VH

TOP Loyal – zvýhodněný roční balíček pro věrné studenty Cena: 120 Kč/VH

*Veřejné kurzy otevíráme min. od 3 studentů.