Úvod O nás Lektoři

Naši lektoři – lidé, které učení baví

Kdo jsou naši lektoři

Základem efektivní výuky jsou naši lektoři, kteří učí s nadšením a se zájmem a kteří na hodinách vytvářejí přátelskou atmosféru. Aby mohli být oporou pro studenty, musí je práce bavit a zároveň být pro ně potěšením, což se projeví i v celém učebním procesu. Většina našich lektorů má bohatou praxi a kvalifikované pedagogické vzdělání.

Lektory si pečlivě vybíráme podle náročných kritérií, které zaručují kvalitní vedení během studia jazyků na naší jazykové škole. Vybraní lektoři procházejí vstupním tréninkem, který obsahuje zahajovací školení, metodiku výuky cizího jazyka přímou metodou a další specifické dovednosti, které potřebují, aby podali špičkový výkon.

Velkou pozornost také věnujeme jejich dalšímu profesionálnímu rozvoji, o který se stará metodik výuky cizích jazyků. Kvalita výuky je pravidelně kontrolována formou hospitací, což je návštěva metodika jazykové školy přímo v hodinách lektora. Lektor tak získá detailní zpětnou vazbu a následně i hodnocení metodika. Tento postup zaručuje vysokou kvalitu naší výuky a lektorského týmu. Důkazem kvality naší výuky a lektorů jsou každoročně výsledky dotazníků spokojenosti našich studentů, která pravidelně dosahuje hranice 100%!

S našimi lektory neustále dále pracujeme a staráme se o ně tak, abychom klientům mohli vždy nabídnout tu nejkvalitnější a nejefektivnější jazykovou výuku.

Podívejte se, s kým se budete na hodinách setkávat.

Senior Head Teacher

Mgr. Veronika Kubiczková

Mgr. Veronika Kubiczková

Vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na Ostravské univerzitě v Ostravě. Vyučuje kurzy anglického jazyka pro veřejnost, jak klasickou metodou tak i Callanovou metodou, firemní kurzy, kurzy obchodní angličtiny, přípravné kurzy na FCE. Zkušenosti má také s výukou dětských a pomaturitních kurzů. Vedle výuky se věnuje také překladům a tlumočení. Další náplní její práce je vedení výběrových řízení s novými lektory, vedení školení a náslechů. Dohlíží samozřejmě také na kvalitu výuky.

Junior Head Teacher

Bc. Andrea Georgiev

Bc. Andrea Georgiev

Angličtině se věnuje od útlého mládí. Po studiích na střední škole odcestovala do Spojených států amerických, kde strávila více než 10 let. Získala certifikát English as a Second Language na Wilbur Wright College v Chicagu a poté také vystudovala obor Web Development na Harper College v Palatine. Po návratu vystudovala obor Angličtina ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současné době vyučuje pro jazykovou školu TOP School Callanovou metodou především veřejné kurzy, ale také i firemní kurzy.

Junior Head Teacher

Bc. Nikola Klimková

Bc. Nikola Klimková

Angličtině a němčině se začala věnovat na základní škole s rozšířenou výukou jazyků a pokračovala na gymnáziu. V letech 2008 a 2009 žila ve Velké Británii, kde pracovala jako tlumočnice pro Češky a Slovenky, a to především při lékařských prohlídkách a návštěvách. Po návratu z Velké Británie vystudovala obor Angličtina ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě v Ostravě. Již během studia začala vyučovat anglický jazyk. Pro jazykovou školu TOP School vyučuje angličtinu formou Callanovy metody i formou klasickou, a to v kurzech pro dospělé, firmy i děti.

Teachers

Jana

Jana

Angličtina ji provází od základní školy. Na pražské Literární akademii ji nejvíce bavily překladatelské semináře, na nichž blíže poznávala britskou a americkou literaturu. Po studiích se začala angličtině věnovat aktivně formou překladů a občasných tlumočení. V rámci TOP School učí angličtinu Callanovou i klasickou metodou. Je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE.

Kristýna

Kristýna

Studovala Management v podnikání se zaměřením na Cestovní ruch. Výuce angličtiny se věnuje již od střední školy. Má zkušenosti s klasickou i přímou metodou, s doučováním i výukou dětí a studentů ZŠ a SŠ, s přípravou na maturitní zkoušku. V jazykové škole TOP School vyučuje kurzy pro dospělé Callanovou metodou, vede konverzační hodiny, lekce Business English. Má zkušenosti i s výukou kurzu Češtiny pro cizince a vedením firemních kurzů angličtiny. Je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE a BEC Higher.

Zuzana

Zuzana

Vystudovala obor Angličtina ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě v Ostravě a navazující magisterský obor Angličtina na Slezské univerzitě v Opavě. Vyučuje kurzy anglického jazyka pro veřejnost Callanovou metodou. Mimo výuku se zabývá především překladem obecných i odborných textů z i do anglického jazyka.

Honza

Honza

O angličtinu se zajímá od základní školy, byť s jazykem začínal 6 lety němčiny. Jazyk se začal učit sám prostřednictvím filmů, písniček a článků. Postupně se dostal k překládání a komunikaci s rodilými mluvčími angličtiny, a to hlavně díky internetu. Nejvíce ho zajímá britská angličtina, konkrétně její výslovnost, idiomy a slang. Je držitelem mezinárodního certifikátu CPE. Ve volném čase se věnuje dalším jazykům (italština, francouzština, němčina), hudbě, hraní na kytaru, problematice financí a managementu, práci s lidmi a sportům.

Ilona

Ilona

Vystudovala učitelství (M,F) na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Angličtině se věnuje již od základní školy, v roce 1991 složila Základní státní zkoušku na Jazykové škole v Ostravě a v roce 1995 pak Všeobecnou státní zkoušku na Jazykové škole v Olomouci. Je rovněž držitelkou mezinárodně uznávaných certifikátů CAE a CPE. Má zkušenosti s výukou angličtiny na základní i střední škole. Pro TOP School učí od roku 2006 všechny typy kurzů od nejmenších dětí až po dospělé.

Yulia

Yulia

Je rodilou mluvčí ruského jazyka. V roce 2011 vystudovala Uralskou pedagogickou univerzitu v Rusku a získala titul Mgr. V roce 2013 dokončila studium na VŠB-Technické univerzitě v Ostravě a získala titul Ing. Učí nejen individuálně, ale i celé skupiny. Má také zkušenosti s výukou zejména technické ruštiny a s přípravou studentů na ECL zkoušku z RJ. Dále s překlady a tlumočením firemních jednání nejen v ČR, ale také v Rusku a Pobaltských zemích.

Marian

Marian

Angličtina je jeho velkým koníčkem už od střední školy. V jazykové škole TOP School učí firemní kurzy i kurzy pro veřejnost, a to Callanovou i klasickou metodou. Vede také kurzy konverzace a gramatiky, včetně přípravy na FCE certifikát. Zkušenosti má i s výukou dětí. Je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu CELTA a CAE.

Jaroslava

Jaroslava

Němčina je jejím velkým koníčkem už od základní školy. Na Jazykové škole v Ostravě pak složila Všeobecnou státní zkoušku z německého jazyka. Má praxi při výuce v kurzech různých věkových skupin, firemních kurzech, individuální přípravě, včetně přípravy k mezinárodním zkouškám Goethe a TELC všech úrovní, zkušenosti s výukou hospodářské a obchodní němčiny. Své znalosti prohlubuje neustálým samostudiem, četbou, stykem s rodilými mluvčími pobývajícími v České republice a při častých soukromých i studijních pobytech v německy mluvících zemích. Při své lektorské činnosti umí zaujmout a naučit děti i dospělé studenty a přizpůsobit se jejich potřebám a požadavkům při studiu.

Petra

Petra

Angličtina je jejím velkým koníčkem už od základní školy. Tento vztah se ještě rozšířil na střední škole a v současné době je studentem absolventského ročníku oboru Angličtina ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě v Ostravě. Vyučuje kurzy anglického jazyka jak pro veřejnost a firmy, tak i individuální kurzy. Má zkušenost s přípravou na státní maturitu a jiné zkoušky z anglického jazyka. Zajímá se také o obchodní angličtinu a ve volném čase se věnuje studiu dalších cizích jazyků.

Adéla

Adéla

Vystudovala šestileté anglické gymnázium v Olomouci. V současné době studuje Anglický jazyk a literaturu v kombinaci s Biologií na Ostravské univerzitě. Je držitelkou mezinárodního certifikátu FCE. V jazykové škole TOP School vyučuje Callanovou metodou kurzy pro veřejnost a firmy.

Petra

Petra

Angličtinu studuje už od základní školy, ale teprve díky ročnímu studijnímu pobytu na střední škole v Missouri, USA se z toho stala záliba. Na střední škole studovala ve třídě s posílenou výukou jazyků, kde úspěšně odmaturovala také z anglického jazyka. Nyní studuje na Ostravské univerzitě anglický jazyk a literaturu společně se základy společenských věd. Ráda pracuje s lidmi, a proto jí pozice lektorky velice baví. Ráda předává své zkušenosti a znalosti. V Top School vyučuje Callanovou metodou a občas vede i hodiny konverzace. Ve svém volném čase se ráda věnuje sportu, zdravému životnímu stylu a svým psům.

Martin

Martin

Angličtině se věnuje od mateřské školky, kde se s ní setkal poprvé. Dlouhodobý zájem o jazyk vyústil ve snahu předat nabyté znalosti či zkušenosti ostatním a proto začal angličtinu také vyučovat. Kromě angličtiny se zajímá o vaření, politiku, aktuální dění a hudbu, které se věnuje také aktivně. Má ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru politologie. Pokud jednou nabude dojmu, že je na politiku dostatečně zralý, rád by se v této oblasti angažoval.

Monika

Monika

Angličtině se věnuje od dětství. Vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na Ostravské univerzitě v Ostravě. V jazykové škole TOP School vyučuje Callanovou metodou, má však zkušenosti i s klasickou metodou výuky a přípravou studentů na státní maturitu z anglického jazyka.

Kateřina

Kateřina

Poprvé se seznámila s angličtinou už na prvním stupni základní školy, kdy prosila rodiče, ať ji kupují anglické časopisy. Její láska k tomuto jazyku přetrvala, proto zvolila studium na jazykovém gymnáziu. Celé 4 roky studia byla v kontaktu s rodilými mluvčími a příležitostně i s lidmi z celého světa. Po střední škole se vydala stejnou dráhou. Má vystudovanou angličtinu a zeměpis na Ostravské univerzitě a v současné době ještě studuje Cestovní ruch. V Top School vyučuje Callanovou metodou a občas vede hodiny konverzace. Má také zkušeností s přípravou studentů na maturitní zkoušku. Největší radost jí dělá, když může vyučovat jiné to, co se sama naučila.

Lucie

Lucie

Cizí jazyky jsou jejím koníčkem již od mala a jak na základní škole, tak na gymnáziu chodila do třídy s rozšířenou výukou jazyků. Věnuje se angličtině a španělštině a ráda by se vrátila i k francouzštině, kterou studovala dříve. Vystudovala obory Anglický jazyk a literatura a Španělský jazyk a literatura na Ostravské univerzitě a nyní pokračuje obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ. V TOP School vyučuje angličtinu ve firemních i veřejných kurzech, a to především Callanovou metodou.

Zuzana

Zuzana

Vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na Ostravské Univerzitě a nyní studuje obor Angličtina pro překladatelskou praxi. Angličtině se věnuje od svých 10 let a již na základní škole věděla, že se jí chce do budoucna věnovat profesionálně. Vyučuje kurzy anglického jazyka jak pro veřejnost, tak pro firmy a pro TOP School vyučuje formou Callanovy metody i formou klasickou.

Antoine

Antoine

Narodil se v sopečném srdci Francie (Francouzské středohoří). V roce 2003 začal učit Dějepis a Zeměpis ve městě Clermont-Ferrand a dva roky na to se přestěhoval do Olomouce. Vyučoval na francouzské sekci Slovanského gymnázia a měl na starosti koordinaci výuky Dějepisu a Zeměpisu na francouzských fakultách v Praze, Táboře, Brně a Olomouci. Na konci pětiletého kontraktu s Ministerstvem zahraničních věcí, složil zkoušku, aby se mohl stát učitelem francouzského jazyka pro cizince. Poslední 3 roky je šťastným učitelem na volné noze.

Nikola

Nikola

Angličtina je součástí jejího života prakticky od školky. Po nástupu na základní školu až do maturity navštěvovala jazykovou školu, kde si angličtinu udržovala. Od roku 2009 je držitelkou mezinárodního certifikátu FCE. Ve stejném roce rovněž absolvovala přípravný kurz na zkoužku CAE spolu s kurzem na IELTS v britském Brighton & Hove. Následně léto 2011 prožila v Nottinghame. Angličtina je prakticky jazyk, se kterým má spojenou celou svoji existenci od nastavení telefonu přes sociální sítě až po hudbu, filmy, seriály. Tohle všechno jí pomohlo se v angličtině rozvíjet a dnes si už ani neumí představit sledovat film s dabingem. Je příznivcem hlavně britské angličtiny. Kromě angličtiny má složenou státní jazykovou zkoušku ze španělského jazyka a ukončené bakalářské studium španělské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době je studentkou magisterského studia. Kromě výuky angličtiny má zkušenosti i s výukou španělštiny klasickou metodou. V jazykové škole TOP School vyučuje Callanovou metodou ve firmách v Olomouci.

Kateřina

Kateřina

Angličtinu studuje už od základní školy, ale zájem v ní našla až na střední škole. Po střední škole rok studovala angličtinu na jazykové škole Lingua v Olomouci. Po nástupu na univerzitu v Olomouci ve studiu angličtiny pokračuje. Studuje obor kulturní antropologie. V rámci studia se také setkává s mnoha zahraničními studenty, se kterými své jazykové schopnosti dále rozvíjí. Je držitelkou mezinárodního certifikátu CAE. V jazykové škole TOP School učí hlavně ve firmách. Má také zkušenosti s výukou jednotlivců.

Lucie

Lucie si kladný vztah k angličtině vybudovala již na základní škole. Angličtinu pak dále rozvíjela na gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků, kde také získala mezinárodní certifikát FCE. Vystudovala bakalářský obor Anglický jazyk a literatura a v současnosti studuje navazující obor Angličtina pro překladatelskou praxi. V TOP School vyučuje hodiny vedené Callanovou metodou v rámci kurzů pro veřejnost.

Mirka

Španělštině se věnuje již od střední školy. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se vydala do Málagy, kde strávila léto prací jako hotelová recepční a animátorka. Po návratu pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studijního programu vycestovala v roce 2012 do Sevilly, kde navštěvovala tamější univerzitu, později, v letech 2014 – 2015, působila jako učitelka v České škole Madrid, kde vzdělávala bilingvní děti. Dnes se věnuje výuce kurzů španělštiny a překladu odborných textů. Ve svém volném čase sleduje filmy z prostředí Latinské Ameriky a jako redaktorka se podílí na tvorbě časopisu Krajánek pro české děti žijící v zahraničí.