Úvod Speak Direct metoda Časté otázky

Proč začít studovat právě u nás?

1. Čím se Speak Direct metoda odlišuje od tradičních metod vyučování?

Speak Direct metoda se liší v mnoha směrech, ale především učí komunikovat v celém jazyku tzn. používá konverzační formu jazyka, né jen tu na „papíře“. Největší důraz se klade na dvě nejdůležitější a zároveň nejnáročnější stránky celého jazyka – schopnost vyjadřovat se a rozumět. Speak Direct metoda vyučuje jazyk přirozenou cestou, tedy způsobem, jakým jsme se učili v dětství my, náš mateřský jazyk. Už novorozeně vnímá mateřský jazyk, kterým matka na něho mluví, po čase dítě samo začne tento jazyk používat (imituje slova, která předtím slyšelo), potom se učí číst slova, která slyšelo a nakonec píše všechna slova, která už slyšelo a četlo. Samozřejmě, v Callanově metodě je celý tento proces mnohem kratší, ale princip zůstává stejný.

2. Dostávají studenti hodně domácích úkolu?

Ne, v Speak Direct metodě je minimum domácích úkolů. Studenti se všechno učí na hodině, na další hodině se učivo opakuje a probírají nové věci, proto jim na domácí studium zůstává minimum učiva. Díky systému opakování, Speak Direct metoda překonává největší překážku, se kterou mnoho studentů zápasí – slabou paměť. Při studiu Speak Direct metodou je čas na hodině maximálně využitý, student je nucený neustále se soustředit vzhledem na rychlé tempo výuky. Proto je domácích úloh minimum, je nevyhnutelné, aby studenti ve volném čase pracovali s učebnicemi a poslouchali nahrávky s probraným materiálem, protože se tak podstatně urychlí proces výuky.

3. Vyučuje Speak Direct metoda gramatiku?

Ano, Speak Direct metoda se zaměřuje i na gramatiku, ale ve formě živého jazyka, a ne z učebnice jako tradiční metody. To znamená, že nebudete muset dělat nudné cvičení, ale gramatiku si procvičíte komunikací v angličtině. Když se dítě učí mluvit, nikdo mu neříká, aby dělalo nudné gramatické cvičení. Učí se přirozenou cestou, tedy mluvením a posloucháním, přesně tak, jak to využívá Speak Direct metoda. Tu se gramatika vyučuje přímo prostřednictvím mluveného slova, ale na některých hodinách se může psát i diktát, který také pomáhá ve zlepšení si gramatiky.

4. Je Speak Direct metoda vhodná pro začátečníky?

Ano, tato metoda je vhodná i pro začátečníky, protože výuka začíná od první strany první knihy. Nejdříve se začíná nejjednoduššími slovy, potom se přibírají stále nové a nové slova a postupně i gramatické struktury. Učivo se opakuje dokud ho student bez problémů nezvládne. (přibližně 5 – 6 opakování).

5. Jak vypadá naše hodina?

Hodina vedená Speak Direct metodou se od tradičních vyučovacích hodin v mnohém odlišuje. Především je rozdělená do několika částí. Formou otázka – odpověď lektor vysvětlí nové slovo nebo gramatickou vazbu, potom klade otázky obsahující nová slovíčka nebo gramatiku, na které student odpovídá s pomocí lektora. Tato část je nejdelší a zabírá přibližně 70% celé hodiny. Zbývajících 30% se čte a píšou diktáty. Lektor mluví převážně anglicky rychlostí asi 210 slov za minutu, což znamená, že student slyší více jak 10 000 slov za hodinu. Samozřejmě, že celý čas nemluví jen lektor, ale i studenti se aktivně účastní na hodině tak, že mluví, poslouchají, čtou i píšou. Pokud chcete pochopit, jak tato metoda funguje, přijďte se osobně podívat na bezplatnou ukázkovou hodinu.

6. Proč lektor mluví během vyučovací hodiny tak rychle?

Lektor mluví během vyučovací hodiny ve vysokém tempu, aby jste si zvykli na mluvenou angličtinu při této rychlosti. Každý anglicky mluvící člověk mluví rychlostí přibližně 180 slov za minutu. Lidé v televizi či v anglicky mluvící krajině, nebudou mluvit pomaleji, aby jste jim rozuměli, ale budou se s Vámi bavit běžnou konverzační rychlostí. Z počátku je každý student překvapený rychlým spádem vyučovací hodiny. Ale po několika hodinách si všichni zvyknou a stává se to pro ně přirozené. Rychlé tempo má ještě jeden důvod: každý student je tak nucený koncentrovat se na to, o čem je řeč, musí non-stop poslouchat lektora, protože nikdy dopředu neví, kdy bude odpovídat.

7. Je tato metoda vhodná pro někoho, kdo se už předtím učil angličtinu?

Ano, tato metoda je vhodná i pro tyto lidi. Je běžné, že sice dobře ovládáme gramatiku, ale bojíme se, nebo se stydíme mluvit. Tato metoda pomáhá překonat ostych, protože studenti jsou nucení komunikovat během hodiny. Výsledkem je, že mluvení jim přestane dělat problémy. Tato metoda představuje názor, že je lepší mluvit a dělat chyby, než nemluvit z obavy, že uděláme chybu. Na našich vyučovacích hodinách si kromě jiného rozšíříte slovní zásobu a zopakujete si gramatiku přímým používáním jazyka.

Kam dále?