Úvod Služby Zkoušky a certifikáty

Jazykové zkoušky a certifikáty

Jazyková škola TOP School vyučuje Callanovou metodou. Po úspěšném absolvování 3. stage je student připraveny na zkoušku Key English Test (dále jen KET). Po úspěšném absolvování 6. stage je student připravený na zkoušku Preliminary English Test (dále jen PET). V případě, že student úspěšně absolvuje 12. stage, je připravený na zkoušku First Certificate in English (dále jen FCE). V případě zájmu studenta o tyto zkoušky, je potřeba systematicky se připravovat a absolvovat přípravu, která je obsažená v 11. a 1.2 stage výuky Callanovou metodou + je možnost půjčit si vzorové testy (z British Council).

Na testy KET, PET a FCE se přihlašuje na British Council. S British Council spolupracujeme, takže pokud jste našimi studenty a máte zájem zúčastnit se těchto zkoušek, stačí se přihlásit v kanceláři jazykové školy a všechny náležitosti (přihlášení na zkoušku, termín zkoušky, informace o potřebných materiálech) vybavíme za Vás. Platbu za zkoušku je možné zrealizovat přímo u nás. Výsledky testů nám také zašlou, takže si je můžete vyzvednout také u nás.

Studenti, kteří studovali angličtinu Callanovou metodou u takových zkoušek prospívají s 95% úspěšností.
Průměr při běžné výuce je 70%.

Key English Test (KET - level 1)

  • Tato zkouška je určena začátečníkům. Je určena studentům, kteří mají základní znalost angličtiny.
  • Zkouška se skládá ze čtení a psaní (1 hodina a 10 minut), poslechu (asi 30 minut), mluvení (8-10 minut ve dvojici kandidátů).

Cena: 2 600 Kč

Preliminary English Test (PET - level 2)

  • Tato zkouška testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Student by měl být schopen vyrovnat se s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny jak ve své zemi tak v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími i cizinci.
  • Zkouška se skládá ze čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), poslechu (asi 40 minut), mluvení (10-12 minut ve dvojici kandidátů).

Cena: 2 800 Kč

First Certificate in English (FCE - level 3)

  • Jedná se o nejrozšířenější ze všech zkoušek ESOL. Je určena více pokročilým studentům a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávána v obchodní sféře a průmyslu.
  • Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 15 minut), psaní (1 hodina a 30 minut), použití angličtiny (1 hodina a 15 minut) a mluvení (asi 14 minut).

Cena: 4 350 Kč

Podrobnější informace ke zkouškám naleznete na http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic.htm