Úvod O nás Projekty

Projekty

Naše organizace Active English s.r.o. je příjemcem podpory na projekt "Vzdělávání zaměstnanců Active English s.r.o." (registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003881). Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu je proškolení 6 zaměstnanců firmy v oblastech:

  • obecné IT,
  • měkké a manažerské dovednosti,
  • účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • interní vzdělávání.

Školení bude realizováno na území Moravskoslezského kraje. Projekt potrvá 2 roky.