Úvod Jazykové kurzy Akreditované kurzy MŠMT Obsah kurzu - Obchodní zástupce

Obchodní zástupce s angličtinou pro začátečníky

Obsah kurzu a rozdělení do jednotlivých částí:

 1. Poučení o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci (2 hodiny)
 2. Orientace v základních principech marketingu (celkem 100 hodin = obchodní zástupce)
  - Definice marketingu (Co jsou hlavní aktivity marketingu? Jaké jsou hlavní pojmy v marketingu a jak je správně používat?)
  - Marketingová podnikatelská koncepce
  - Trh a tržní hospodářství
  - Principy tržní ekonomiky
  - Základní pojmy tržní ekonomiky. Tržní subjekty
  - Segmentace trhu (segmentace trhu v praxi)
  - Distribuce zboží
  - Články distribučních cest: Maloobchod a velkoobchod ve společnosti
 3. Orientace v obchodní činnosti
  - Obchod a obchodní činnost (Vymezení pojmu a obsahu trhu)
  - Orgány kontroly obchodu
  - 7 funkcí obchodu
  - Dodavatelsko-odběratelské vztahy
  - Písemnosti dodavatelsko-odběratelských vztahů: poptávka, nabídka, objednávka a kupní smlouva, odvolávka, přepravní dispozice, návěstí, dodací list, faktura
 4. Sortimentní skupiny
  - Specializované prodejny
  - Úzce specializované prodejny
  - Smíšené prodejny
  - Superety – samoobsluhy s potravinami
  - Supermarkety
  - Hypermarkety
  - Plnosortimentní obchodní domy
  - Specializované obchodní domy
  - Nákupní centra
  - Odborné velkoprodejny
  - Diskontní prodejny
  - Čárový kód EAN
  - Marketingový výzkum (Plán marketingového průzkumu: formy marketingového výzkumu, proces marketingového výzkumu, realizační fáze zahrnuje tyto kroky, zdroje průzkumu)
  - Metody podpory prodeje
  - Podpora zaměřená na spotřebitele
  - Podpora zaměřená na zprostředkovatele
 5. Vyplňování a příprava obchodní dokumentace
  - Poptávka
  - Obsah poptávky
  - Způsoby vyjadřování v poptávkách
  - Nabídka
  - Způsoby vyjadřování ve vyžádaných nabídkách
  - Způsoby vyjadřování v nevyžádaných nabídkách
  - Objednávka
  - Způsoby vyjadřování v objednávkách
  - Způsoby vyjadřování v potvrzení o přijetí objednávky
  - Způsoby vyjadřování v odmítnutí objednávky
  - Kupní smlouva
  - Odvolávka a přepravní dispozice
  - Způsoby vyjadřování v odvolávce
  - Způsoby vyjadřování v přepravní dispozici (nepoužívají se žádné zdvořilostní fráze!)
  - Dodací list
  - Faktura
  - Příkaz k úhradě
  - Urgence
  - Způsoby vyjadřování v urgencích
  - Reklamace
  - Způsoby vyjadřování v reklamacích
  - Upomínky
  - Způsoby vyjadřování v první upomínce
  - Způsoby vyjadřování v druhé upomínce
  - Způsoby vyjadřování v třetí upomínce
  - Základní legislativa v obchodním podnikání
  - Živnostenské podnikání
  - Ochrana hospodářské soutěže
  - Regulace cen
  - Ochrana spotřebitelů (Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o České obchodní inspekci, další kontrolní organizace, Reklamační řád, klamavá reklama)
 6. Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
  - Kalkulace prodejní ceny
  - Metody kalkulace
  - Tržby
  - Elektronické tržby
  - Hotovostní a bezhotovostní platební styk
  - Ověření pravosti bankovky
 7. Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi
  - Technika prodeje zboží na prodejně
  - Fáze prodejního procesu
 8. Jednání ve styku se zákazníky
  - Komunikační dovednosti obchodního zástupce
  - Verbální komunikace
  - Neverbální komunikace
  - Komunikace s partnery a zákazníky
  - Dopisy a e-maily
  - Telefonický kontakt se zákazníky
  - Osobní rozhovory
  - Řešení konfliktních situací
  - Druhy konfliktů
  - Fáze konfliktu
  - Předcházení konfliktů
  - Řešení konfliktů
  - Osobnostní typy
 9. Zákony a legislativa v obchodní sféře
  - Obchodní zákoník
  - Zrušení obchodního zákoník
  - Zákony
 10. Angličtina (konverzace): 39 hodin
  - Práce, organizace osob: Práce a kariéra, dovednosti a kvalifikace, životopis, doporučující dopis
  - Produkce: služby, inovace, materiály a dodavatelé
  - Marketing: Produkty a značky, cena, místo, propagace
  - Peníze: prodej a náklady, dostat zaplaceno
  - Personální dovednosti: Time a stress management
  - Telefon, fax, e-mail: telefonování, faxy, e-maily
  - Obchodní dovednosti: jednání, prezentace
  - Společenská konverzace
  - opakování