Úvod Jazykové kurzy Jazykové kurzy pro veřejnost Němčina v gastronomii

Jazyková škola TOP School nabízí ve spolupráci s personální agenturou GPS Gastro Personal Service s.r.o kurzy

Němčina v gastronomii

Cíl kurzu

Cílem kurzu je prohloubení stávajících znalostí německého jazyka v oblasti komunikace, procvičení a získání jistoty v používání silných a slabých sloves ve všech časech, rozšíření znalostí ve všeobecné komunikaci a především ztráta obavy z komunikace. V oblasti gastronomie je cílem kurz získání povědomí o gastronomii a gastronomických zvycích německy mluvících zemí, orientace v gastronomické terminologii v jednotlivých odvětvích a komunikace v gastronomii.

Obsah kurzu:

I. Část tématická:

 1. Gastronomie v Německu a její specifika
 2. Gastronomie v Rakousku, její podobnost s českou gastronomii a zároveň její specifika
 3. Gastronomie Švýcarska
 4. Česká kuchyně a její speciality a specifika
 5. Ovoce a zelenina
 6. Studená kuchyně
 7. Polévky a omáčky
 8. Pečivo
 9. Bezmasá jídla
 10. Drůbež
 11. Ryby a mořské plody
 12. Jídla z vepřového masa
 13. Jídla z hovězího masa
 14. Divočina
 15. Uzeniny
 16. Moučníky a poháry
 17. Dětská jídla
 18. Nealkoholické nápoje
 19. Alkoholické nápoje
 20. Míchané nápoje
 21. Servírování
 22. Nádobí, příbory, pomůcky
 23. Tvorba jídelního lístku
 24. Významné osobnosti gastronomie na jídelním lístku
 25. Kouzlo nabídky a osobnosti

II. Část gramatická:

 1. vládnutí silných a nepravidelných sloves ve v perfektu a préteritu
 2. opakovaní perfekta a préterita slabých, pomocných a modálních sloves.
 3. kloňování podstatných a přídavných jmen a zájmen.
 4. řivlastňovací zájmena, zvratná slovesa
 5. eurčitý podmět a trpný rod
 6. ouvětí souřadná a podřadná, slovosled ve větě
 7. lastní jména a zeměpisná jména a od nich odvozené názvy
 8. ytváření a porozumění slovním složeninám v oblasti gastronomie
 9. Podmiňovací způsob
 10. Slovní zásoba