Úvod Jazykové kurzy Akreditované kurzy MŠMT Obsah kurzu - Asistent/ka, Sekretář/ka

Asistent/ka, Sektretář/ka

Obsah kurzu a rozdělení do jednotlivých částí:

 1. Poučení o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci (1 hodina)
 2. Vedení administrativy (15 hodin)
  - Kompetence asistentky/sekretářky, osobnost asistentky/sekretářky
  - Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
  - Základy řízení a organizace práce v sekretariátu
  - Time management – Plánování úkolů
  - Stanovení priorit
  - Zápisy z porad
  - Sjednávání schůzek
  - Vyhledávání a orientace na internetu
  - Práce se sociálními sítěmi – např. Facebook, ICQ, Skype
  - Elektronická pošta v programu Microsoft Outlook a komunikace pomocí datových schránek
  - Zpracování dat s využitím Microsoft Word, Excel a Power Point
  - Firemní korespondence a vyhotovení podnikových písemností (obchodní, personální a vnitropodnikové)
  - Desetiprstová hmatová metoda
 3. Uplatňování firemních procesů (15 hodin)
  - Obecné zásady firemní kultury
  - Základní znalosti BOZP a povinnosti organizace v této oblasti
  - Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
  - Základy personalistiky
  - Manažerské činnosti a dovednosti
 4. Komunikační dovednosti (20 hodin)
  - Znalost českého jazyka slovem i písmem
  - Zásady verbální a neverbální komunikace
  - Komunikace s partnery a zákazníky
  - Asertivní komunikace – sebedůvěra a sebeprosazení
  - Předcházení a řešení konfliktů související s výkonem činností sekretářky
  - Efektivní telefonování
  - Řešení krizových situací
  - Stres – způsoby prevence negativních účinků
  - Motivace
  - Psychologie osobnosti
 5. Zásady společenského chování a vystupování (20 hodin)
  - Základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí
  - Popsat a charakterizovat základní společenské akce
  - Sebeprezentace
  - Pravidla gastronomie
 6. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji (9 hodin)
  - Pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
  - Pravidla a postupy skartačních řízení, zákon o archivaci
  - Zákon o ochraně osobních údajů
  - Znalost systému vedení spisové služby
 7. Angličtina – konverzace (39 hodin)