Úvod Jazykové kurzy Akreditované kurzy MŠMT Obsah kurzu Angličtina pro mírně pokročilé v rozsahu 42

Angličtina pro mírně pokročilé - v rozsahu
56 hodin

Obsah kurzu a rozdělení do jednotlivých částí:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet u pedagogických pracovníků kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu – pedagogové si například zdokonalí dovednost studovat cizojazyčné texty a tyto poznatky budou moci následně využít ve výuce či budou umět efektivněji komunikovat v zahraničí při různých pobytech se studenty/žáky. Dále budou schopni asistovat a podat informace zahraničním studentům, kteří se účastní výměnného pobytu na tamní škole.
Cílem tohoto kurzu je také osvěžit již nabyté znalosti těchto pedagogických pracovníků, zdokonalit je a dopomoci absolventům k tomu, aby byli schopni komunikovat na běžná témata v každodenním styku v nejčastějších situacích jejich jak osobního, tak profesního života.
Účastníci budou připravováni na složení mezinárodně uznávaného certifikátu FCE (First Certificate in English)

 1. Obsah vzdělávacího programu
  Účastníci budou procvičovat již nabyté jazykové znalosti a dále rozšiřovat 4 základní jazykové kompetence (čtení, psaní, mluvení a poslech).
  Cílem tohoto kurzu je osvěžit již nabyté znalosti, zdokonalit je a dopomoci studentovi k tomu, aby byl schopen komunikovat na běžná témata v každodenním styku v nejčastějších situacích jejich jak osobního, tak profesního života.
 2. Se studenty se bude procvičovat slovní zásoba a konverzace týkajících se následujících témat:
  - Osobní údaje. Základní slovesné formy.
  - Zaměstnání. Modalita.
  - Bydlení. Přídavná jména, příslovce a jejich stupňování.
  - Stravování. Zájmena
  - Oblékání. Kvantita a kvalita
  - Koníčky. Větný pořádek slov.
  - Nákupy. Trpný rod.
  - Sport a volný čas. Vyjádření budoucnosti.
  - Nemoci, zdraví. Perfektum prosté.
  - Práce, denní aktivity. Perfektum průběhové.
  - Cestování, ubytování. Vyjádření účelu a příčiny.
  - Počasí. Větné členy.
  - Kultura. Nepřímé otázky.
  - Pořádek slov

Výše uvedená látka bude probírána a procvičovaná jak verbálně, tak poslechově. Studenti budou pracovat s texty zaměřenými na danou problematiku, poslouchat nahrávky a absolvovat konverzační cvičení, díky nimž danou problematiku dobře pochopí a dostatečně procvičí.
Účastníkům toto kurzu bude umožněno průběžně se připravovat na složení mezinárodně uznávaného certifikátu FCE (First Certificate in English), v průběhu kurzu jim tedy bude představena jeho struktura a jednotlivé části se budou průběžně procvičovat.