Úvod Jazykové kurzy Akreditované kurzy MŠMT Angličtina pro školní praxi - v rozsahu 56 hodin

Angličtina pro školní praxi - v rozsahu 56 hodin

Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet u pedagogických pracovníků kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu – pedagogové si například zdokonalí znalost slovní zásoby a instrukcí, které mohou při výuce a mimo ni ve školním prostředí využít. Nacvičí si, jak anglicky reagovat v situacích, do kterých se při výuce dostávají. Pedagogové se dále naučí ve svých hodinách používat nejmodernější výukové materiály, metody a postupy.

 1. Obsah vzdělávacího kurzu
  Účastníci kurzu – pedagogové si osvěží již nabyté znalosti anglického jazyka a prohloubí své dosavadní vědomosti. Kromě rozšiřování slovní zásoby a povědomí gramatických jevů, bude kurz zaměřen na rozvoj schopnosti řešit situace, se kterými se učitel při výuce a mimo ni ve škole setkává, a to v angličtině. Účastníci kurzu si budou osvojovat anglické fráze, které v daných situacích používají a pomocí poslechových, konverzačních a textových cvičení si je budou procvičovat. Účastníci budou také studovat a procvičovat slovní zásobu spojenou se školským prostředím (výukové předměty, pomůcky a předměty potřebné k výuce, typy škol…) Procvičovat se budou i praktické situace, které mohou nastat při výjezdu do zahraničí, v typových situacích učitelů i studentů.
  Kromě toho budou účastníkům přestaveny nové metody a prostředky výuky, nejmodernější výukové materiály a způsoby jejich zavedení ve vyučovacích hodinách. Pedagogové budou vyškoleni tak, aby byli schopni nové způsoby výuky využít prakticky ve vyučovacích hodinách se svými studenty.
  Účastníci se dozvědí, jak ve svých hodinách nejefektivněji využívat poslechová cvičení, nahrávky, videoprojekci, počítač, interaktivní tabuli, dále jak studenty motivovat ke skupinové, kolektivní práci za neustálého užívání anglického jazyka.
 2. Výuka bude rozdělena do následujících tematických bloků:

  - Termíny a koncepty výuky anglického jazyka.
  - Rozpoznání výukových schopností a metod učení jednotlivých žáků.
  - Typy aktivit pro rozvoj jazykových schopností.
  - Vztah mezi aktivitami a cíli výuky.
  - Řazení aktivit v rámci hodiny.
  - Zdrojové materiály pro přípravu výuky.
  - Adaptace učitelova jazyka podle typu studentů.
  - Schopnost analyzovat jazykovou schopnost žáků.
  - Uzpůsobení tempa výuky podle typu studenta a cílů výuky.
  - Teorie opravování chyb studentů.
  - Moderní výukové metody.
  - Moderní technologické zařízení ve výuce.
  - Využití médií při výuce.